Business Intelligence

Získejte snadnější kontrolu a konzumaci těch opravdu důležitých dat včetně složitých číselných řad pomocí Business Inteligence nástrojů. Nephrite dovede “své” datové znalosti propůjčit interním i externím BI nástrojům a pomoci tak nejen specializovaným útvarům controllingu, ale všem manažerům, kteří potřebují pracovat s tvrdými daty, a na jejich základě analyzovat a posouvat vaši firmu kupředu.

V základní konfiguraci modulu jsou připraveny pohledy do všech důležitých agend systému (prodej, sklad, účetnictví a další). Reporty je možné sestavovat například za střediska, zakázky, produkty, pracovníky. Kumulované sumy je možné rozložit na položky detailu metodou drill-down a opačným směrem slučovat pomocí metody drill-up. Všechny tyto informace, jsou prezentovány prostřednictvím webového prohlížeče či excelu.