Finance a ekonomika

Ekonomika není jen o účetnictví a legislativě – je to mnohem víc. Tento nejoblíbenější a nejpoužívanější modul bude srdcem vaší firmy.

Modul zajistí kompletní vedení účetních agend ve vaší společnosti, a to včetně kontrolních nebo vyhodnocovacích funkcí. Nechybí základní sestavy jako předvaha, rozvaha nebo výsledovka, ale i pokročilejší výstupy. Jako v každém systému, i v Nephrite je samozřejmostí přítomnost základních agend, jako práce s bankovními účty, zpracování DPH. Stejně tak vyřešíte majetek a smlouvy.

Díky HELIOS Nephrite naplno rozvinete koncept paperless office (podpora elektronické fakturace ve standardech ISDOC, UBL a CII nebo obecně komunikace skrze datové schránky). Součástí integrované řešení DMS nebo EDI včetně legislativních náležitostí.

Nadnárodní společnosti ocení účetní standardy IFRS nebo US GAAP.

Zpracování ekonomických agend vám zefektivní chytré WorkFlow a napojení na rejstříky.