Obchodní sklad

Sklad – to ve velkých firmách znamená dobře namazaný stroj, kde není prostor pro chybu a vše je promyšleno a spočítáno s nejvyšší přesností. Díky Nephritu bude váš sklad zase o fous efektivnější.

Dokonalá evidence skladových zásob (zboží, materiálu) na jednotlivých skladech i umístěních. Rozdílné způsoby ocenění zásob (FIFO, průměrná cena) a sledování jejich šarže, expirace, výrobních čísel, jakosti a variant. Zajistěte tok veškerých dokladů pro celý obchodní proces včetně účtování prvotních dokladů přímo dle přednastavení.

HELIOS Nephrite nabízí různé dimenze skladů i jejich různé typy (reklamační, komisní).

Díky centrálnímu nákupu řiďte vztahy se svými dodavateli naplno – evidence objednávek, optimalizace, rezervace, příjem, párování, nákladovost.

Převezměte kontrolu za vztahy se svými zákazníky – generováním návazných dokladů, dodacích listů, faktury a jejich úhrady, aplikace cenotvorby, bonusů a slev. Logistiku integrujte na následnou dopravu, která obsáhne evidenci vozidel, plánovače tras nebo jednotlivých jízd.

To vše i včetně vyhodnocení, díky kterému můžete vylepšovat své procesy a postupy.

Oceníte i EDI komunikaci.