Výroba

Potřebujete mít v každém okamžiku přesné informace o stavu výroby, plánovaných aktivitách i realizovaných zakázkách? Pomůžeme vám získat je rychle a efektivně.

Díky velmi propracovanému nabídkovému řízení již v obchodní fázi má výrobní ředitel konkrétní informace o tom, co se ve výrobě chystá a jaké to má dopady na plán výroby. Tvorba TPV založená na kódech změn s datovou platností umožňuje přesnou evidenci vývoje výrobní dokumentace. Funkce výpočtu plánovaných výrobních nákladů nabízejí detailní pohled na složení výrobní ceny s možností simulace alternativ vzniku nákladů. Proces je podporován funkcemi pro tvorbu výrobních objednávek a pro plánování a kontrolu dostupnosti materiálu a zdrojů.

Součástí plánování výroby je vlastní APS s optimalizací mezioperačních časů a řazení dávek na jednotlivých pracovištích. Evidence výroby prostřednictvím čárových kódů, dotykového displeje, či jiných zařízení poskytuje dokonalý přehled o rozpracovanosti. Porovnání plánovaných a skutečných výrobních nákladů umožňuje odhalení míst, kde dochází k překročení plánovaných nákladů a míst, kde je možné náklady snížit. Systém je připraven reagovat pružně na neočekávané skutečnosti, jako je například nemoc pracovníka, odstávka stroje, urgentní zakázky s nejvyšší prioritou.

Plánovací tabule ve výrobě poskytuje možnost sestavení výrobního plánu a jeho interaktivní vizualizaci.

Také ve výrobě oceníte i EDI komunikaci.